Да ли и даље примате исти износ пензије? Можда не испуњавате услове за повишицу. Зашто?

Социална поистовна подсећа да се за валоризацију (повећање) пензије од 1. јануара 2023. године, према Закону о социјалном осигурању, не узима у обзир повећање пензије на износ минималне пензије. Износ првобитно додељене пензије повећава се без овог повећања.

То значи да Завод за социјално осигурање повећава износ првобитно додељене пензије пензионеру за 11,8%, а ако је та пензија и даље нижа од минималне пензије, пензионер наставља да исплаћује минималну пензију. Ово друго му остаје финансијски повољније.

Минимални износи пензије се не мењају

„Након валоризације (повећања) пензије од 1. јануара, Друштво за социјално осигурање ће преиспитати право на повећање пензије на износ минималне пензије, док се од 1. јануара 2023. године износ минималне пензије неће мењати. . Минимална пензија остаје иста као 2020. године, јер законска регулатива није мењала висину минималне пензије у 2023. години“, каже Мартин Контур, портпарол Друштва за социјално осигурање.

Поступак валоризације минималне пензије

Уколико након повећања првобитно обрачунате пензије ова пензија и даље буде нижа од износа минималне пензије, пензија ће се и даље исплаћивати у висини минималне пензије – исплаћени износ се неће мењати. „Ако након повећања првобитно обрачунате пензије пензија буде већа од износа минималне пензије, престаје право на минималну пензију и пензија ће се исплаћивати у већем износу“, објаснио је Контур. Након валоризације, пензионеру увек исплаћује пензију која му је финансијски повољнија.

„Крајем 2022. Друштво за социјално осигурање исплатило је више од 128.000 минималних пензија“, додао је Мартин Контур.